OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Szkolenie
WSTĘPNE
kompleksowa obsługa firm z zakresu BHP

Oferujemy szeroki zakres szkoleń BHP online e-learning przez internet dla pracowników i pracodawców. Szkolenia kursy wstępne i okresowe z zakresu BHP

NAJNOWSZE
SZKOLENIA BHP online

jak uzyskać
CERTYFIKAT szkolenia BHP online?

WYBIERZ SZKOLENIE

Wybierz szkolenie odpowiadające Twojej grupie zatrudnienia
PAMIĘTAJ! Nasze szkolenia są podzielone na WSTĘPNE i OKRESOWE

ZREALIZUJ ZAMÓWIENIE

Dodaj szkolenie do koszyka, wybierz czy chcesz zamówić je tylko dla siebie czy dla pracowników (indywidualne lub grupowe).
PAMIĘTAJ! Przy zamówieniu grupowym musisz podać nazwę swojej grupy.

PRZEJDŹ SZKOLENIE

Po zakupie szkolenia otrzymujesz dostęp z poziomu swojego konta. Przejdź wszystkie kroki szkolenia wraz z egzaminem. Po zdaniu egzaminu automatycznie otrzymujesz zaświadczenie (certyfikat) ukończenia szkolenia.

Szczegółowy proces zamawiania, szkolenia i egazminu został omówiony w JAK TO DZIAŁA

Opinie naszych klientów

[trustindex no-registration=google]

Najnowsze wpisy

Systematycznie publikujemy artykuły dotyczące branży bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiamy rzetelną wiedzę z omawianych tematów dotyczących szkoleń, obowiązującego prawa i innych ważnych informacji powiązanych z tematem BHP i PPOŻ.

Częste pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie wstępne bhp dedykowane jest dla nowozatrudnionych pracowników, rozpoczynających pracę w danej firmie. Po każdej zmianie zatrudnienia (firmy) pracownik zobowiązany jest do ponownego odbycia szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z Art.  2373 Kodeksu Pracy za pokrycie kosztów szkolenia odpowiedzialny jest pracodawca.

Ważność szkolenia wstępnego BHP to 12 miesięcy od daty zatrudnienia, w przypadku osób kierujących pracownikami jest to 6 miesięcy od zatrudnienia.

Warto zaznaczyć, że w związku z panującą pandemią dopuszcza się odbycie szkolenia wstępnego bhp w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu). Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy można przeczytać pod poniższym linkiem -> https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/szkolenia-z-dziedziny-bhp/121487,szkolenia-w-dziedzinie-bhp.html

“W myśl przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego”

Szkolenie okresowe
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. szkolenie okresowe bhp ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego bhp mają:

  1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Ważność szkolenia okresowego BHP zależna jest od pełnionej funkcji / stanowiska, a okres ważności waha się od 1 roku do 6 lat. 

W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, szkolenie przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż na 3 lata a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku;

Co do pozostałych stanowisk pracy takich jak np. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracownicy techniczni i biurowi, projektanci, pracownicy służby BHP i pokrewni, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe dla zdrowia, a także pracownicy których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP szkolenie okresowe bhp ważne jest na 5 lat., w przypadku pracowników administracyjno-biurowych i innych, którzy nie zostali wskazani na powyższej liście ważność szkolenia to 6 lat.

Ważną informacją jest to, że w przypadku powyższych stanowisk pracy za wyjątkiem stanowisk robotniczych, dopuszcza się szkolenia bhp w formie e-learningu (ONLINE). 

Koszt szkolenia wstępnego w OpenSafe to jedyne 50 PLN dla każdego proponowanego kursu. Warto śledzić naszą stronę, gdyż czasowo pojawiają się promocje na szkolenia w wysokości 10-20%. Dla większych zamówień przewidujemy indywidualne rabaty. Jeśli jesteś zainteresowany(a) indywidualną wyceną szkolenia zadzwoń pod nr 697 815 495, aby omówić szczegóły.

U NAS SZYBKO OPŁACISZ ZAMÓWIENIE ZA SWOJE SZKOLENIE