OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Szkolenie BHP podczas epidemii

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

W myśl powyższej Ustawy wydłuża się również ważność szkoleń okresowych, których termin przeprowadzenia przypada na czas trwania stanu epidemii, i zorganizowania ich w terminie późniejszym. Zarówno jak w przypadku szkoleń wstępnych, umożliwia się przeprowadzenie części szkoleń okresowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online). 

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada: 

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Czy pracując zdalnie trzeba przejść szkolenie BHP?

Praca zdalna (home office) nie zwalnia pracownika z obowiązku odbycia szkolenia wstępnego oraz okresowego w zakresie BHP. Biorąc pod uwagę fakt, iż w większości przypadków praca zdalna wykonywana jest na podstawie umowy o pracę, szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika podejmującego zatrudnienie. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Reasumując, pracownicy wykonujący pracę zdalną mają obowiązek przejść szkolenie BHP, jednym z najlepszych rozwiązań jest odbycie szkolenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online). Szkolenia BHP online są zgodne z Polskim prawem, są one również respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy.