OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Szkolenie bhp a jednoosobowa działalność gospodarcza

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku odbycia szkolenia w zakresie bhp. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy osób z pierwszej grupy pokrewieństwa (małżeństwo, rodzeństwo, dziecko), które pomagają przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Sytuacja zmienia się w momencie, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika na umowę o pracę i tym samym stanie się pracodawcą. Wtedy zaczynają obowiązywać go przepisy wynikające z Kodeksu pracy, między innymi te dotyczące BHP.

Będąc pracodawcą musimy odbyć szkolenie bhp dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami (https://opensafe.pl/produkt/szkolenia/szkolenia-okresowe/szkolenie-okresowe-z-zakresu-bhp-dla-pracodawcow-i-innych-osob-kierujacych-pracownikami/) oraz zapewnić odpowiednie szkolenia bhp zatrudnionym pracownikom.

(jeśli nie wiesz jakie szkolenia potrzebują Twoi pracownicy, skontaktuj się z nami) https://opensafe.pl/kontakt/

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki w zakresie BHP. Zgodnie z art. 207, pracodawca powinien organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Do jego obowiązków należy m in.

  • zapewnienie odpowiednich bezpiecznych warunków prac
  • przeprowadzenie szkolenia bhp dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – szkolenia powinny odbyć się w godzinach pracy, na koszt pracodawcy, bez narażania na koszty pracowników
  • zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy – zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy
  • opracowanie i zapoznanie pracownika z instrukcjami stanowiskowymi oraz zadbanie o ich dostępność
  • zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, jeśli pracuje on z czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi – koszty ponosi pracodawca

Powyższe obowiązki należy zrealizować w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy oraz branża w której prowadzimy działalność.

Szkolenie bhp a samozatrudnienie, B2B

W sytuacji kiedy osoba samozatrudniona świadczy usługi dla innych firm na podstawie umowy B2B, musi dostosować się do wymaganych przez usługodawcę warunków pracy.

Firma na rzecz której osoba samozatrudniona wykonuje usługi, może wymagać między innymi ważnego szkolenia w zakresie BHP.

Warto tu zaznaczyć, że w takim przypadku osoba świadcząca usługi nie musi przechodzić szkolenia wstępnego bhp. Dzieje się tak dlatego gdyż będąc na samozatrudnieniu, nie jesteśmy pracownikiem usługodawcy. Szkolenie jakie powinniśmy ukończyć to odpowiednie szkolenie okresowe bhp, które wiąże się z wykonywaną przez nas pracą.

(jeśli chcesz dowiedzieć się jakie szkolenie okresowe powinieneś wybrać, skontaktuj się z nami) https://opensafe.pl/kontakt/