OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Pracownik bez szkolenia bhp – jakie są konsekwencje dla pracodawcy?

Zapewnienie pracownikom wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z Art. 2373. Kodeksu Pracy

  • § 1 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Niestety częsty nadmiar obowiązków oraz duża ilość zadań powoduje iż pracodawcy zapominają o skierowaniu pracownika na obowiązkowe szkolenie bhp. Taka sytuacja wiąże się z poważnymi konsekwencjami, gdyż stanowi rażące naruszenie przepisów Kodeksu Pracy. Pracodawca nie przestrzegający obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom obowiązkowych szkoleń w zakresie BHP może zostać ukarany karą grzywny. Kary te nakładane są przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), która kontroluje aktualność szkoleń BHP.

Jakie naruszenia mogą zostać ukarane mandatem?

  • brak szkoleń wstępnych bhp dla nowo zatrudnionych pracowników,
  • nie zachowanie terminów szkoleń okresowych bhp,
  • brak dokumentacji szkoleniowej bądź też niewłaściwe jej prowadzenie.

Jaka jest wysokość kar?

Według art. 283. § 1. Kodeksu pracy, każda osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub też kierująca pracownikami czy innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarana grzywną wynoszącą od 1 000 zł do 30 000 zł.
W związku z powyższym zapisem w przypadku stwierdzenia zaniedbań dotyczących szkoleń z zakresu BHP pracodawcy grozi kara finansowa od 1 000 do 30 000 złotych.
Dodatkowo, jeżeli pracodawca niedopełnia obowiązku związanego z przeprowadzaniem szkoleń w zakresie bhp więcej niż jeden raz, kara finansowa może zostać zwiększona. Warto mieć również na uwadze fakt, iż w sytuacji kiedy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownik może odmówić wykonywania pracy (taką sytuacją jest niewątpliwie brak przeszkolenia w zakresie bhp).

Jakie szkolenie wybrać?

Należy pamiętać o tym, że większość szkoleń w zakresie bhp można przeprowadzić w trybie online. Jest to niewątpliwe najwygodniejsza forma szkoleń, dozwolona przez obowiązujące przepisy prawa.
Pełna oferta oraz cennik naszych szkoleń znajduje się pod adresem https://opensafe.pl/cennik-szkolen-bhp/. Jeśli macie Państwo wątpliwości, które szkolenie odpowiada waszym potrzebom chętnie doradzimy oraz udzielimy odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu! https://opensafe.pl/kontakt/