OpenSafe - szkolenia BHP - logo

maxgraf

maxgraf

Szkolenie bhp a jednoosobowa działalność gospodarcza

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku odbycia szkolenia w zakresie bhp. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy osób z pierwszej grupy pokrewieństwa (małżeństwo, rodzeństwo, dziecko), które pomagają przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Sytuacja zmienia się w momencie, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika na umowę o pracę i tym …

Szkolenie bhp a jednoosobowa działalność gospodarcza Read More »

Czy szkolenia bhp są ważne u innego pracodawcy?

Szkolenia wstępne Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik podejmujący zatrudnienie powinien odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie BHP, składające się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Szkolenie wstępne bhp uwzględnia specyfikę stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie oraz skupia się na przygotowaniu nowego pracownika do wykonywania pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. Z racji …

Czy szkolenia bhp są ważne u innego pracodawcy? Read More »

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe?

Tak, obowiązek szkoleń bhp wynika z Kodeksu Pracy, który to nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Zgodnie z artykułem 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji …

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe? Read More »

Szkolenie BHP podczas epidemii

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  W myśl …

Szkolenie BHP podczas epidemii Read More »