OpenSafe - szkolenia BHP - logo

maxgraf

Author name: maxgraf

Co zyskujesz decydując się na szkolenia bhp w formie online (e- learning)

Obecnie coraz większa ilość przedsiębiorstw wybiera szkolenia bhp w formie online co wiąże się z wieloma korzyściami płynącymi z tego rozwiązania. Jakie są zatem zalety szkoleń bhp online? Możliwość odbycia szkolenia w dowolnym miejscu – jedyne co potrzebujesz to dostęp do internetu. Decydując się na szkolenia bhp online, nie musisz organizować przestrzeni oraz zaplecza technicznego […]

Co zyskujesz decydując się na szkolenia bhp w formie online (e- learning) Read More »

Czym jest instruktaż stanowiskowy pracownika?

Zatrudniając nowego pracownika, należy zapewnić mu szkolenie wstępne z zakresu BHP. Szkolenie to składa się z dwóch części- instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Kiedy przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed

Czym jest instruktaż stanowiskowy pracownika? Read More »

Pracownik bez szkolenia bhp – jakie są konsekwencje dla pracodawcy?

Zapewnienie pracownikom wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z Art. 2373. Kodeksu Pracy § 1 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić

Pracownik bez szkolenia bhp – jakie są konsekwencje dla pracodawcy? Read More »

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia bhp ?

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Zgodnie z Kodeksem Pracy definicja pracodawcy brzmi następująco: ,,Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.” Reasumując, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, staje się pracodawcą a co za tym idzie zaczynają obowiązywać go przepisy wynikające z Kodeksu pracy, między innymi te dotyczące BHP. Jednym

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia BHP? Read More »

Szkolenie bhp a jednoosobowa działalność gospodarcza

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku odbycia szkolenia w zakresie bhp. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy osób z pierwszej grupy pokrewieństwa (małżeństwo, rodzeństwo, dziecko), które pomagają przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Sytuacja zmienia się w momencie, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika na umowę o pracę i tym

Szkolenie bhp a jednoosobowa działalność gospodarcza Read More »

Czy szkolenia bhp są ważne u innego pracodawcy?

Szkolenia wstępne Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik podejmujący zatrudnienie powinien odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie BHP, składające się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Szkolenie wstępne bhp uwzględnia specyfikę stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie oraz skupia się na przygotowaniu nowego pracownika do wykonywania pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. Z racji

Czy szkolenia bhp są ważne u innego pracodawcy? Read More »

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe?

Tak, obowiązek szkoleń bhp wynika z Kodeksu Pracy, który to nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Zgodnie z artykułem 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe? Read More »

Szkolenie BHP podczas epidemii

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  W myśl

Szkolenie BHP podczas epidemii Read More »