OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Blog

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe?

Tak, obowiązek szkoleń bhp wynika z Kodeksu Pracy, który to nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych

więcej »