OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Blog

Blog

Co zyskujesz decydując się na szkolenia bhp w formie online (e- learning)

Obecnie coraz większa ilość przedsiębiorstw wybiera szkolenia bhp w formie online co wiąże się z wieloma korzyściami płynącymi z tego rozwiązania. Jakie są zatem zalety szkoleń bhp online? Możliwość odbycia szkolenia w dowolnym miejscu – jedyne co potrzebujesz to dostęp do internetu. Decydując się na szkolenia bhp online, nie musisz organizować przestrzeni oraz zaplecza technicznego […]

Co zyskujesz decydując się na szkolenia bhp w formie online (e- learning) Read More »

Czym jest instruktaż stanowiskowy pracownika?

Zatrudniając nowego pracownika, należy zapewnić mu szkolenie wstępne z zakresu BHP. Szkolenie to składa się z dwóch części- instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Kiedy przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed

Czym jest instruktaż stanowiskowy pracownika? Read More »

Pracownik bez szkolenia bhp – jakie są konsekwencje dla pracodawcy?

Zapewnienie pracownikom wstępnych oraz okresowych szkoleń BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z Art. 2373. Kodeksu Pracy § 1 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić

Pracownik bez szkolenia bhp – jakie są konsekwencje dla pracodawcy? Read More »

Kto w firmie jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP?

Często słyszymy od klientów to pytanie. Czy odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów bhp jest pracownik? pracodawca? kierownik? specjalista ds. bhp? W poniższym wpisie wyjaśnimy co na ten temat mówią przepisy prawa. Pełniąc rolę pracodawcy, jest się odpowiedzialnym za funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa oraz za określenie zasad jego funkcjonowania. Dotyczy to również zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną

Kto w firmie jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP? Read More »

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia bhp ?

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Zgodnie z Kodeksem Pracy definicja pracodawcy brzmi następująco: ,,Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.” Reasumując, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, staje się pracodawcą a co za tym idzie zaczynają obowiązywać go przepisy wynikające z Kodeksu pracy, między innymi te dotyczące BHP. Jednym

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia BHP? Read More »

Szkolenie bhp a jednoosobowa działalność gospodarcza

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku odbycia szkolenia w zakresie bhp. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy osób z pierwszej grupy pokrewieństwa (małżeństwo, rodzeństwo, dziecko), które pomagają przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Sytuacja zmienia się w momencie, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika na umowę o pracę i tym

Szkolenie bhp a jednoosobowa działalność gospodarcza Read More »

Czy szkolenia bhp są ważne u innego pracodawcy?

Szkolenia wstępne Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik podejmujący zatrudnienie powinien odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie BHP, składające się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Szkolenie wstępne bhp uwzględnia specyfikę stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie oraz skupia się na przygotowaniu nowego pracownika do wykonywania pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. Z racji

Czy szkolenia bhp są ważne u innego pracodawcy? Read More »

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe?

Tak, obowiązek szkoleń bhp wynika z Kodeksu Pracy, który to nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Zgodnie z artykułem 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe? Read More »

Szkolenie BHP podczas epidemii

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  W myśl

Szkolenie BHP podczas epidemii Read More »