OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Szkolenie Okresowe dla Kosmetologów i Kosmetyczek (Kopia)

Szczegóły szkolenia

Szkolenie okresowe BHP dla kosmetyczek, kosmetologów,  pracowników wykonujących zabiegi pielęgnujące ciało, masaże, manicure, pedicure, osób zatrudnionych w solarium oraz osób obsługujących urządzenia wykorzystywane w trakcie ww. zabiegów i innych pracowników których charakter pracy powiązany jest z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe bądź niebezpieczne.

Ważność szkolenia
5 lat

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
  3. Stosunek pracy
  4. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników
  5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych
  6. Profilaktyczna ochrona zdrowia
  7. Wypadki przy pracy
 2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  1. Klasyfikacja oraz rodzaj czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne)
  2. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  3. Ryzyko zawodowe – kosmetyczki
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy pracowników oświaty, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  1. Pojęcie ergonomii
  2. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
  3. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
  4. Wymagania dotyczące gabinetów kosmetycznych
  5. Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym
  6. Środki ochrony indywidualnej
 4. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
  2. Zasady postępowania podczas pożaru
  3. Znaki bezpieczeństwa
  4. Ewakuacja
  5. Sprzęt gaśniczy
  6. Pierwsza pomoc w razie wypadku
  7. Postępowanie osoby udzielającej pomocy
  8. Pierwsza pomoc w innych stanach zagrożenia życia i zdrowia
Zobacz jak może wyglądać Twój certyfikat

Co otrzymujesz

Szkolenie nieograniczone czasem

Dowolną ilość podejść do egzaminu

Certyfikat​

Fakturę VAT

Profesjonalny skrypt szkolenia do pobrania

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Kodeks Pracy Art. 6731 § 2. – nowelizacja z dnia 07.04.2023 r.

Jak uzyskać dostęp do szkolenia?

60,00