OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Szkolenie Okresowe dla Pracodawców i Innych Osób Kierujących Pracownikami

Szczegóły szkolenia

Zgodnie z polskim prawem, pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami mają obowiązek ukończenia szkolenia okresowego bhp dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie to dedykowane jest w szczególności dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Osoba, która ukończyła szkolenie oraz otrzymała certyfikat upoważniona jest do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla nowozatrudnionych pracowników.

Powyższe szkolenie należy odnawiać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Postaw na bezpieczeństwo własne oraz swoich pracowników, skorzystaj z wygodnej formy szkoleń online, które możesz odbyć w dogodnym dla siebie terminie.

>>>> Oszczędzaj czas i pieniądze z OPENSAFE <<<<

Korzystając z platformy szkoleniowej www.opensafe.pl otrzymujecie Państwo:

 • Dostęp do wszystkich treści szkoleniowych, szkolenia podzielone są na poszczególne tematy co w znaczący sposób ułatwia przyswajanie wiedzy. Dodatkowo szkolenia urozmaicone są licznymi schematami oraz ilustracjami,

 • Dostęp do egzaminu po ukończeniu szkolenia. Egzamin składa się z 10 pytań, liczba podejść jest nieograniczona,

 • Możliwość przypisywania szkoleń pracownikom w prosty i wygodny sposób,

 • Brak ograniczeń czasowych. Szkolenia dostępne są do momentu otrzymania certyfikatu
  o jego pozytywnym ukończeniu,

 • Wsparcie online, zarówno w kwestiach merytorycznych jak i technicznych,

 • Materiały dodatkowe w postaci skryptu do szkolenia zawierającego wszystkie najważniejsze informację „w pigułce” (format pdf.),

 • Bezpieczeństwo zakupów. Platforma opensafe.pl korzysta z usług operatora „Przelewy 24”.

Ważność szkolenia
5 lat

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
  3. Stosunek pracy
  4. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników
  5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych
  6. Profilaktyczna ochrona zdrowia
  7. Wypadki przy pracy
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  1. Klasyfikacja oraz rodzaj czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne)
  2. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  3. Maszyny, urządzenia techniczne oraz transport wewnątrzzakładowy
  4. Ryzyko zawodowe
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  1. Pojęcie ergonomii
  2. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
  3. Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym
  4. Drogi wewnątrzzakładowe
  5. Środki ochrony indywidualnej
  6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
  7. Znaki bezpieczeństwa
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
  1. Szkolenia BHP / Metodyka szkolenia (z uwzględnieniem instruktażu stanowiskowego)
  2. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 5. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
  2. Zasady postępowania podczas pożaru
  3. Znaki bezpieczeństwa
  4. Ewakuacja
  5. Sprzęt gaśniczy
  6. Pierwsza pomoc w razie wypadku
  7. Postępowanie osoby udzielającej pomocy
  8. Pierwsza pomoc w innych stanach zagrożenia życia i zdrowia
Zobacz jak może wyglądać Twój certyfikat

Co otrzymujesz

Szkolenie nieograniczone czasem

Dowolną ilość podejść do egzaminu

Certyfikat​

Fakturę VAT

Profesjonalny skrypt szkolenia do pobrania

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Kodeks Pracy Art. 6731 § 2. – nowelizacja z dnia 07.04.2023 r.

Jak uzyskać dostęp do szkolenia?

90,00