OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracyjno – biurowych wykonujących pracę zdalną lub hybrydową.

Szczegóły szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla osób wykonujących prace administracyjno- biurowe w formie zdalnej lub hybrydowej. Szkolenie zawiera kwestie związane z wykonywaniem prac administracyjno biurowych, zasadami obsługi urządzeń oraz zasadami bhp podczas pracy zdalnej lub hybrydowej. Ponadto poruszone zostały tematy zasad BHP dotyczących między innymi użytkowania pojazdu służbowego, opieki lekarskiej, poruszania się po zakładzie pracy, ochrony przeciwpożarowej czy udzielania pierwszej pomocy.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

· podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

· przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

· zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szkolenie wstępne bhp dedykowane jest dla nowozatrudnionych pracowników, rozpoczynających pracę w danej firmie. Obowiązek szkoleń bhp wynika z Kodeksu Pracy, który to nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp.

Zgodnie z artykułem 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik w dniu zatrudnienia jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego bhp

Korzystając z platformy szkoleniowej www.opensafe.pl otrzymujecie Państwo:

 • Dostęp do wszystkich treści szkoleniowych, szkolenia podzielone są na poszczególne tematy co w znaczący sposób ułatwia przyswajanie wiedzy. Dodatkowo szkolenia urozmaicone są licznymi schematami oraz ilustracjami,

 • Dostęp do egzaminu po ukończeniu szkolenia. Egzamin składa się z 10 pytań, liczba podejść jest nieograniczona,

 • Możliwość przypisywania szkoleń pracownikom w prosty i wygodny sposób,

 • Brak ograniczeń czasowych. Szkolenia dostępne są do momentu otrzymania certyfikatu
  o jego pozytywnym ukończeniu,

 • Wsparcie online, zarówno w kwestiach merytorycznych jak i technicznych,

 • Materiały dodatkowe w postaci skryptu do szkolenia zawierającego wszystkie najważniejsze informację „w pigułce” (format pdf.),

 • Bezpieczeństwo zakupów. Platforma opensafe.pl korzysta z usług operatora „Przelewy 24”.

Ważność szkolenia
12 miesiecy

Szczegółowy program szkolenia wstępnego BHP dla pracowników administracyjno - biurowych wykonujących pracę zdalną lub hybrydową

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Zobacz jak może wyglądać Twój certyfikat

Co otrzymujesz

Szkolenie nieograniczone czasem

Dowolną ilość podejść do egzaminu

Certyfikat​

Fakturę VAT

Profesjonalny skrypt szkolenia do pobrania

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Kodeks Pracy Art. 6731 § 2. – nowelizacja z dnia 07.04.2023 r.

Jak uzyskać dostęp do szkolenia?

50,00