Szkolenie Okresowe dla Kierowców Zawodowych i Kurierów

Szczegóły szkolenia

 Szkolenie BHP dla kierowców zawodowych, a także osób kierujących pojazdami służbowymi i innymi pojazdami specjalistycznymi – narażonymi na szkodliwe czynniki.

Ważność szkolenia
5 lat

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
  3. Stosunek pracy
  4. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników
  5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych
  6. Profilaktyczna ochrona zdrowia
  7. Wypadki przy pracy
 2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
  1. Klasyfikacja oraz rodzaj czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne)
  2. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  3. Ryzyko zawodowe kierowcy
 3. Problemy związane z organizacją stanowiska pracy kierowcy zawodowego, 
z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym omówienie czasu pracy kierowcy
  1. Pojęcie ergonomii
  2. Porządek i czystość w miejscu pracy kierowcy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
  3. Wymagania dotyczące wyposażenia pojazdu zwiększającego bezpieczeństwo pracy kierowcy
  4. Czas pracy kierowcy 
 4. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
  1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
  2. Zasady postępowania podczas pożaru
  3. Znaki bezpieczeństwa
  4. Ewakuacja
  5. Sprzęt gaśniczy
  6. Pierwsza pomoc w razie wypadku
  7. Postępowanie osoby udzielającej pomocy
  8. Pierwsza pomoc w innych stanach zagrożenia życia i zdrowia
Zobacz jak może wyglądać Twój certyfikat

Co otrzymujesz

Szkolenie nieograniczone czasem

Dowolną ilość podejść do egzaminu

Certyfikat​

Fakturę VAT

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) ; Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20.04..2020 r.

Jak uzyskać dostęp do szkolenia?

60,00