OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Szkolenie Wstępne dla Osób Kierujących Pracownikami

Szczegóły szkolenia

Szkolenie Wstępne dla Osób Kierujących Pracownikami zawiera kwestie związane z zarządzaniem personelem, wykonywaniem prac administracyjno biurowych, zasadami obsługi urządzeń czy aspekty związane z poruszaniem się po zakładzie pracy. Ponadto poruszone zostały tematy zasad BHP dotyczących między innymi  użytkowania pojazdu służbowego, opieki lekarskiej, ochrony przeciwpożarowej czy udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie to dedykowane jest w szczególności dla kadry zarządzającej:

 • Dyrektorów,

 • Kierowników,

 • Menedżerów,

 • Mistrzów,

 • Brygadzistów

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

 • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szkolenie wstępne bhp dedykowane jest dla nowozatrudnionych pracowników, rozpoczynających pracę w danej firmie. Obowiązek szkoleń bhp wynika z Kodeksu Pracy, który to nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp.

Zgodnie z artykułem 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik w dniu zatrudnienia jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego bhp

Ważność szkolenia wstępnego BHP to 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Korzystając z platformy szkoleniowej www.opensafe.pl otrzymujecie Państwo:

 • Dostęp do wszystkich treści szkoleniowych, szkolenia podzielone są na poszczególne tematy co w znaczący sposób ułatwia przyswajanie wiedzy. Dodatkowo szkolenia urozmaicone są licznymi schematami oraz ilustracjami,

 • Dostęp do egzaminu po ukończeniu szkolenia. Egzamin składa się z 10 pytań, liczba podejść jest nieograniczona,

 • Możliwość przypisywania szkoleń pracownikom w prosty i wygodny sposób,

 • Brak ograniczeń czasowych. Szkolenia dostępne są do momentu otrzymania certyfikatu
  o jego pozytywnym ukończeniu,

 • Wsparcie online, zarówno w kwestiach merytorycznych jak i technicznych,

 • Materiały dodatkowe w postaci skryptu do szkolenia zawierającego wszystkie najważniejsze informację „w pigułce” (format pdf.),

 • Bezpieczeństwo zakupów. Platforma opensafe.pl korzysta z usług operatora „Przelewy 24”.

Ważność szkolenia
6 miesięcy

Szczegółowy program szkolenia wstępnego BHP dla Osób Kierujących Pracownikami

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Zobacz jak może wyglądać Twój certyfikat

Co otrzymujesz

Szkolenie nieograniczone czasem

Dowolną ilość podejść do egzaminu

Certyfikat​

Fakturę VAT

Profesjonalny skrypt szkolenia do pobrania

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) ; Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20.04..2020 r.

Jak uzyskać dostęp do szkolenia?

50,00