OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Usługi BHP

Firma Open Safe oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonując wszystkie wymagane przepisami prawa zadania służby BHP. Cechuje nas elastyczność – jesteśmy gotowi do pracy w firmach o różnym profilu działalności!

CO NAS WYRÓŻNIA

Podstawa prawna (art. 2373 § 2 Kodeks Pracy)

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)

Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Szkolenie okresowe bhp dla wszystkich grup pracowniczych:

Szkolenia realizowane przez naszą firmę wyróżnia indywidualne podejście do klienta, praktyczne ćwiczenia oraz nowoczesna a zarazem interesująca forma prowadzenia.

OpenSafe oferuje

Pierwsza Pomoc

Podstawa prawna (art. 2373 § 2 Kodeks Pracy)

Każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Osoba ta odpowiada zarówno za organizację pomocy w razie wypadku, jak i wyposażenie firmowej apteczki.

Dobrą praktyką jest wyznaczanie co najmniej 10% osób pracujących na jednej zmianie do wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Niezwykle ważne jest posiadanie w szeregach firmy osoby, która w razie zagrożenia zdrowia lub życia wykaże się praktyczną wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomoc.

Nasze szkolenia prowadzone są przez Ratowników Medycznych:

Szkolenia prowadzone są w ciekawej formie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje po jego ukończeniu „Zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy”.