OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Usługi PPOŻ

Firma Open Safe oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonując wszystkie wymagane przepisami prawa zadania służby BHP. Cechuje nas elastyczność – jesteśmy gotowi do pracy w firmach o różnym profilu działalności!

Szkolenia PPOŻ

Podstawa prawna (Art. 4 Ust. 1 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej)

Przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników jest obowiązkiem pracodawcy.

Ustawa mówi, że każdy właściciel lub użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikowi, wyznaczonemu przez pracownika, wiedzy i umiejętności niezbędnych do zwalczania pożarów i ewakuacji.

Dobrą praktyką jest wyznaczanie co najmniej 10% osób pracujących na jednej zmianie do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Odpowiednio wyszkolony personel potrafi skutecznie prowadzić działania gaśnicze przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz prowadzić sprawną ewakuację z budynku.

Dzięki szkoleniom z zakresu PPOŻ zwiększysz bezpieczeństwo swojej firmy. Naucz się używać podręcznego sprzętu gaśniczego w praktyce!

PPOŻ - szkolenie

CO NAS WYRÓŻNIA